S  k  r  i  v  a  r  l  y  a  n  

                                                           Ingbritt Wik Sven Göthe

B  j  ö  r  n

Åter Sagor

Här har Björnen gått i snön innan han har gjort sig ett ide för att sova hela vintern.
Här har Björnen bajsat sedan han har ätit bär, gräs och vad han har hittat i skogen.
Här har Björnen rivit sönder en stubbe för att hitta myror som den kan äta.
Så här kan det också se ut när Björnen har bajsat.

Här kan du se några bilder från Björnens liv i skogen.