S  k  r  i  v  a  r  l  y  a  n  

                                                           Ingbritt Wik Sven Göthe

Dikter Av Siv Ohlsson

Åter Dikter Index

 

TVIVLAREN

 

Tvivlaren går sin egen väg

han vågar ej tro på en sanning.

Han är så liten inom sig själv

så sargad och sliten i själen.

 

Så kommer det någon

som vill honom väl

han kan ej tro det är sant.

 

Han stöter bort denna

som vill honom väl

men han rodnar långt inne i själen.

 

Kanske, kanske

hon menade väl.

 

Men vågar hon komma tillbaka!

 

 

Siv Ohlsson

 

 Foto © Sven Göthe     Dikt © Siv Ohlsson