S  k  r  i  v  a  r  l  y  a  n  

                                                           Ingbritt Wik Sven Göthe

Dikter Av Siv Ohlsson

Åter Dikter Index

 

 

FÅGLARNAS SÅNG

 

Fåglarna sjöng i ett busksnår

De sjöng så att allt annat tystnade

eller

var det så att de överröstade allt annat

Tonerna steg mot himmelen i deras stora glädje

Hur kan vi människor visa vår glädje?

 

Siv Ohlsson 2004